در حال بارگذاری

مایعی شیری رنگ و چسبنده بر پایه ی رزین الکریک که به عنوان لایه ای چسبنده برای دیوارهای گچی و سیمانی استفاده می گردد و به عنوان پوشش آستری بین چسب کاشی و انواع سطوح دارای جذب آب بالا مناسب می باشد.


موارد کاربرد
•    به عنوان پرایمر و لایه ی زیر کار در دیوارهای متخلخل گچی، آهکی و سیمانی
•    عنوان پوشش آستری بین چسب کاشی و انواع سطوح دارای جذب آب بالا یا نامناسب.
•    برای بهبود بخشیدن سطح گچی قبل از رنگ زدن
•    برای استحکام بخشیدن به زیر کارهای سیمانی که سطحشان پوسته پوسته شده باشد.
•    به عنوان عایق بر روی زمینه های گچی قبل از این که بر روی آنها چسب های پایه سیمانی و سایر محصولات هموار کننده استفاده شده باشد.
•    برای تنظیم سرعت جذب بدنه هایی که تخلخل زیاد دارند و برای جلوگیری از این که چسب ها و یا سایر محصولات هموار کننده زود خودشان را بگیرند.


روش اجرا
برای زیرسازی گچی و سیمانی
پرایمر را قبل از استفاده به خوبی تکان داده و پس از حاصل نمودن اطمینان از این که سطح مورد نظر عاری از گرد و غبار، دود ، چربی و … می باشد، به وسیله ی قلم مو و یا غلطک دو دست اجرا نمایید.


توصیه های مهم
در دمای زیر -15c° استفاده نکنید.
در مکان هایی که در معرض پس دادن نم هستند استفاده نکنید.
در زیرسازی و سرعت چسب بسیار بالا p405 فقط باعث کاهش میزان جذب آب می شود.

معماری-اشتراک-تصویر
برای دریافت آخرین اخبار مشترک شوید!
این یک واقعیت ثابت شده است که حواس خواننده از این موضوع پرت می شود